OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBEJMUJE:


1. Obsługa kadrowa:
- sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych,
- prowadzenie akt osobowych pracownika,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
- ewidencja urlopow(wypoczynkowych,bezpłatnych)
- pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,


2. Obsługa płacowa:
- sporządzanie list płac oraz rachunków od umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło), rozliczanie PFRON.
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń,kartotek zasiłkow chorobowych
- sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych RMUA,
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
- sporządzanie rocznego obliczenia podatku PIT-4Rwróć
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Kontrakt sp.z.o.o
ul. Zachodnia 30a/37
(Nowe Miasto)
15-345 Bialystok


tel/fax (085) 745 37 34
tel kom 602 365 598
e-mail kontrakt18@wp.pl